top of page
  • Olav Schewe

Den beste måten å lære fra videoer på

Video har blitt et av de mest populære formatene for læring. Men hva kan du gjøre for å lære mest mulig effektivt fra videoer? Her er mine beste tips.

1. Øk hastigheten til 1,5x eller 2x om du vil Så lenge du klarer å henge med, går det ifølge forskning fint å sette opp hastigheten til 1,5x eller 2x, men det anbefales ikke høyere hastighet enn dette. Da kan det gå på bekostning av læringsutbyttet. Fordelen med høyere hastighet er at du frigjør tid som du kan bruke på å jobbe dypere med faget.

2. Varier hastigheten Dette er mitt beste tips. Sett hastigheten opp når det går sakte, og sett den ned igjen når videoen tar for seg vanskelige temaer.

Til dette har jeg funnet et nyttig verktøy som jeg bruker: En Chrome-utvidelse som heter «Video Speed Controller»*. Med denne kan du bruke taster på tastaturet til å hoppe mellom ulike hastigheter. Jeg bruker bokstavtastene Q, W, E, R til dette, slik: Q=1x, W=1,5x E=2x og R=3x. (3x bruker jeg bare til å spole over pauser og liknende.) Det funker for videoer på Canvas, YouTube og andre nettsteder.

3. Sett på pause Små pauser er bra for læringen, spesielt når du nettopp har sett noe vanskelig. Tar du notater mens du ser på, men sliter med å holde følge med videoen, kan det også være lurt å sette på pause innimellom for å skrive ferdig.4. Ikke se en video to ganger Forskning viser at det å se samme video to ganger etter hverandre ikke fører til bedre læring, og at du uansett følger mye dårligere med gang nummer to. Om det er lenge siden sist du så videoen, og du er student som snart skal ha eksamen, kanskje det kan ha noe for seg å se en video om igjen. Men det er enda bedre å bruke den samme tiden på å jobbe mer aktivt med stoffet, f.eks. ved å gjøre oppgaver. *Video Speed Controller er gratis og i bruk av 2 millioner mennesker, men du bør selv undersøke om du synes det er sikkert nok å installere den.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page