FOREDRAG

I dagens samfunn er evnen til å kunne lære effektivt viktigere enn noen gang. Den betegnes av EU som en kjernekompetanse og er et grunnleggende prinsipp i den nye læreplanen i Norge. 

 

Jeg holder foredrag i hele landet om hvordan hjernen fungerer og hva vi alle kan gjøre for å lære mer effektivt og oppleve mer fremgang. Innholdet i foredragene er baset på innsikt fra psykologi og nevrovitenskap, formidlet på en lettfattelig og underholdende måte.

HVA ANDRE SIER

Informativt, relevant, klart og underholdende. Kan anbefale Olav's foredrag om læring på det sterkeste.

Åsmund Furuseth, CEO Kahoot

To-the-point workshop med mange interessante takeaways på hvordan jeg selv og teamet mitt kan jobbe annerledes for å lære raskere og gjøre opplæring av nyansatte mer effektiv.

Geir Atle Bore, CEO Fundingpartner

Veldig inspirerende og motiverende! Masse gode tips og lett å relatere seg til både foreleser og eksemplene.

Student

Supert foredrag som inspirerte både elever og lærere. Stoffet ble lagt fram på en underholdende måte og elevene fikk mange ideer til hvordan de kan jobbe mer effektivt med fag.

Lærer i videregående skole