top of page

Superstudent er Norges mest solgte studieteknikkbok og en internasjonal suksess oversatt til over 20 språk.

Omslag av boka Superstudent

Superstudent viser deg hvordan du kan finne frem det beste i deg selv som student, slik at du kan lære mer effektivt og få bedre karakterer - uten å ofre all fritid.

Super Student finnes på mer enn 20 språk!

Innhold

Del 1
Lær effektivt

TID OG PLANLEGGING
    Tidsstyring
    Du må prioritere

OM LÆRING
    Forstå læring

LÆRING ALENE OG MED ANDRE
    Individuelle studieøkter
    I forelesningen
    Studiegruppe

LESETEKNIKK
    Les for å lære
    Slik leser du raskere

NOTATTEKNIKKER
    Om å ta notater
    Skriftlige notater
    Tankekart
    Fremheving av tekst

HUKOMMELSESTEKNIKKER
   Konvensjonelle minneteknikker
    Visualisering
    Loci and Story-metode

DET VIKTIGSTE FRA DEL 1

Del 2
Prester optimalt

FORBEREDELSER
    Eksamen og prøveforberedelse
    Praktisk forberedelse

SKRIFTLIGE PRØVER
    Skriftlige prøver og eksamener
    Hvordan skrive gode testsvar
    Rapporter, essays og andre oppgaver

MUNTLIGE PRØVER
    Presentasjoner og taler
    Muntlige eksamener
    I klasserommet

ETTER PRØVEN
    Testresultater og klager

DET VIKTIGSTE FRA DEL 2

Del 3
Tenk rett

MOTIVASJON OG HOLDNING
    Motivasjon er alt
    Ta ansvar for læringen din

MENTALE TEKNIKKER
    Sett mål
    Ha det gøy
    Tro på deg selv
    Vær positiv
    Nervøsitets- og stressmestring
    Selvdisiplin
    Vaner

DET VIKTIGSTE FRA DEL 3

Hva andre har sagt om Superstudent

Denne boken skulle jeg gjerne hatt som student! Det er en komprimert pakke av gode studieteknikker, solid forankret i forskning.

Eva Tryti, psykologspesialist

Superstudent er en bok som har hjulpet meg på alle plan i studiehverdagen.

Ingrid Hjorth-Johansen, jusstudent ved Universitetet i Bergen.

Superstudent er et godt verktøy for deg som ønsker å prestere bedre.

Janne Graff Nesse, student i Industriell økonomi ved NTNU.

Etter å ha lest Superstudent innså jeg betydningen av å jobbe smartere: Jeg så lærdommen øke og karaktersnittet bli bedre, uten å bruke mer tid.

Vardnan Sivarajah, Student

Veldig spesifikke og gode råd. Skulle ønske denne boken fantes da jeg begynte på
universitetet.

Ida Helsing, Pedagog og læringskonsulent i DNV

Bli en superstudent i dag!
bottom of page